تاریخ امروز:۵ مرداد ۱۴۰۰
gholedamavand1399 780x450 - گزارش صعود به قله دماوند مسیر جنوبی

گزارش صعود به قله دماوند مسیر جنوبی

تاریخ اجرای برنامه :  27 و ۲۸ شهریور ماه سال ۱۳۹۹ به مناسبت بزرگداشت زنده یاد ابراهیم نصیری ارتفاع قله: ۵۶۷۱ متر ارتفاع شروع برنامه : گوسفندسرا ۳۰۰۰ متر ارتفاع صعود شده : ۲۶۷۱ متر اعضا حاضر در برنامه : ۶ نفر   آقایان: ۱- جمشید (معد)…